Bulletin ročník 1/1996

Obsahy osteologického builletinu

Ročník 1/1996 | Ročník 2/1997 | Ročník 3/1998 | Ročník 4/1999 | Ročník 5/2000 | Ročník 6/2001


Ročník 1/1996

 • Problém prevence a léčby osteoporózy v endokrinologické praxi
    Neradilová M.,Váňa S.,Němec J. et al.….4
 • Dlouhodobé změny kostního a kalciového metabolismu po léčbě osteoporotického algického syndromu
    Blahoš J.,Adam M.,Hulejová H.,Špaček P.….7
 • Biomin H v léčbě osteoporózy
    Stejskal D.,Bártek J.….11
 • Hormonálna substitučná liečba v postmenopause
    Payer J.,Killinger Z.,Borovský M et al.….13
 • Hormone replacement therapy:treatment of osteoporosis
    Eriksen EF….15
 • Slovo chemika k hormonální substituční terapii
    Kasal A.,Nováček A.….17
 • Stimulační účinek kalcitriolu na plazmatické hladiny některých růstových faktorů u nemocných s osteoporózou
    Žofková I.,Kantcheva R.,Bendlová B.….20
 • Výpověď ultrazvukové denzitometrie v diagnostice osteoporózy a při sledování změn kostní hmoty při hormonální substituční terapii
    Bičáková J.,Michalský M.,Štěpán J.….23
 • Ultrazvuková denzitometrie patní kosti u zdravé dětské populace
    Bayer M.,Kutílek Š,Hoza J et al.….24
 • Veřejná diskuse o koncepci osteologických center a dalším rozvoji prevence i péče v oblasti osteoporózy v České republice
    Bayer M.….27
 • Návrh systému péče o nemocné s osteoporózou
    Štěpán J. za výbor SMOS….35
 • Nová koncepce v léčbě osteoporózy
    Ringe J.….40
 • Změny v denzitometrických parametrech(DXA) u osteoporózy po parathyroidektomi (PTE)
    Sotorník I.,Kouba M.Kubíková I.Adamec M.Povýšil C.,Blahoš J.….44
 • Biomin H v liečbe postmenopausálnej osteoporózy
    Masaryk P. Stančíková M.,Letovská A. et al.….46
 • Časný vliv ooforektomie na některé systémové a autoparakrinní regulátory kostního metabolismu
    Kantcheva R.,Žofková I.….51
 • Souvislost vyšších krevních hladin STH u akromegaliků a trabekulární formace kostí
    Žák J.,Povýšil C.,Pacovský V.,Marek J.….53
 • Ultrazvuková denzitometrie patní kosti-přítomnost a budoucnost
    Bayer M.,Kutílek Š.….56
 • Návrh koncepce osteologických center a osteologických pracovišť
    Palička V. et al.….62
 • Bisfosfonáty
    Wilczek H.….65
 • Aledronát podávaný perorálně po dobu tří let způsobuje u postmenopausálních žen s osteoporozou postupné zvyšování kostní hmoty páteře,kyčelního kloubu a celého těla
    Devogelaer J. Brol H.Correa-Rotier et al.….70
 • Neobvyklý případ osteomalacie
    Kocián J.,Žák J,.Povýšil C.….80
 • Obsah vápníku a jeho využitelnost ve výrobcích ze soji
    Dostálová J.….84
 • Vývoj výroby a spotřeby mléka v České republice
    Křivánek M.….86
 • Consensus development conference.World congress of osteoporosis (Amsterodam 23.5.1996)
    Společné prohlášení účastníků konference….88
 • Několik poznámek k symposiu:Osteoporosis fractures,consequences, management and prevention
    Kocián J.….92

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně