Bulettin 4/1999

Obsahy osteologického builletinu

Ročník 1/1996 | Ročník 2/1997 | Ročník 3/1998 | Ročník 4/1999 | Ročník 5/2000 | Ročník 6/2001


Ročník 4/1999

 

 • K výskytu osteoporózy v České republice
    Havelka S.,Kamberská Z.,Bernartová M.….2
 • Denzitometrie proximálního konce kosti stehenní
    Rosa J.….7
 • Pokus o porovnání účinku léčby osteoporózy různými léčivy
    Kocián J.….11
 • 1.Slovenský osteologický kongres
    Masaryk P.….13
 • European Congress on Osteoporosis
    Bayer M.….14
 • Putting Osteoporosis on the Agenda
    Jakson C.….15
 • European Union Challenges Member States to Fight the“Silent Epidemic“ of Osteoporosis
    Delams P,Frazer M.….16
 • Kostní choroba u nemocných s chronickým selháním ledvin I.část:Vývoj problematiky,klasifikace a etiopatogeneze kostní choroby
    Sotorník I.,Bubeníček P.….30
 • Juvenilní idiopatická osteoporóza
    Kuklík K.,Mařík I.….37
 • Význam androgénov a rastového hormónu při vzniku osteoporózyVýznam androgénov a rastového hormónu při vzniku osteoporózy
    Payer J. et al.….44
 • Vliv konzumace mléky a mléčných výrobků v dětství na výskyt osteoporózy v dospělosti
    Mičová L.,Fojtík Z.….44
 • Problematika spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR a vybraných státech světa
    Burdych J.….48
 • Certifikačný poriadok pre osteodenzitometrické vyšetrenie
    Masaryk P.,Rovenský J.….63
 • Mezinárodní konference Skelet 99
    Radovský P.….65
 • Souhrny s 2.Mezinárodního kongresu českých a slovenských osteologů .
    Praha….70
 • Biochemické účinky a biochemické procesy při přestavbě kostní tkáně
    Petrtýl M.,Danešová J.….82
 • 1st International Conference on Children´s Bone Health
    Bayer M.….90
 • XXVIth European Symposium on Calcified Tissue
    Kasalický P.….91
 • International Course on Osteoporosis:Fractures,Back Pain , Disability-Management
    Kasalický P.….93
 • Král Ladislav Pohrobek,15.český král.Tělesné vlastnosti a příčina jeho smrti
    Vlček E.….102
 • Výpověď ultrazvukové denzitometrie o kvalitě kosti
    Štěpán J.….119
 • Prečo venujeme veĺkú pozornosť fraktúre proximálného konca femoru?
    Vojtaššák J.,Papšo M.….122

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně