Osteologický bulletin

 

č. 4 2017

č. 3 2017

č. 2 2017

č. 1 2017

 

č.1 2016
č.2 2016
č.3 2016
č.4 2016
č.4 2015  č. 1 2015
č. 2 2015
č. 3 2015
č. 1 2014
č. 2-3 2014
č. 2-3 2014 obálka
č. 4 2014
č. 1 2013
č. 2 2013
č. 3 2013
č. 4 2013
č. 1 2012
č.2 2012
č.3 2012
č.4 2012
č.1 2011
č.2 2011
č.3 2011
č.4 2011
č.1 2010
č.2 2010
č.3 2010
č.4 2010
č.1 2009
č.2 2009
č.3 2009
č.4 2009
č.1 2008
č.2 2008
č.3 2008
č.4 2008
č.1 2007
č.2 2007
č.3 2007
č.4 2007
č.1 2006
č.2 a 3 2006
č.4 2006
č.1 2005
č.2 a 3 2005
č.4 2005
č.1 2004
č.2 2004
č.3 2004
č.4 2004
č.1 2003
č.2 2003
č.3 2003
č.4 2003

Obsahy osteologického builletinu

Ročník 1/1996 | Ročník 2/1997 | Ročník 3/1998 | Ročník 4/1999 | Ročník 5/2000 | Ročník 6/2001

Osteologický bulletin je věnován problematice metabolických onemocnění skeletu.

Časopis byl evidován 22. 2. 1996, vychází již 18. Ročník.

Osteologický bulletin vychází 4x ročně.

Osteologický bulletin je recenzovaným odborným časopisem.

Vydavatel: Trios, s. r. o.

Zakouřilova 142, 149 00 Praha 4-Chodov

tel.: 267 912 030, fax: 267 915 563

e-mail: redakce@trios.cz

Redakce: Mgr. Sabina Janovicová, DiS.

Redakční rada OB:

Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Praha
Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Klatovy
Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha, Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., Plzeň
Členové: Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., Praha, Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., Praha, SR, MUDr. Tomáš Hála, Pardubice, Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc, Olomouc, Prof. Roman S. Lorenc, M.D., Ph.D., Warszawa, PL, MUDr. Pavol Masar yk, CSc., Piešťany, SR, Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c., Hradec Králové, Prof. MUDr. Juraj Payer Jr., CSc., Bratislava, SR, Prof. Dr. med. Meinrad Peterlik, Wien, AJonathan Reeve, DM, DSc, FRCP, Cambridge, UK, Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., Piešťany, SR, Prof. Leon Sokoloff, M.D., Setauket, USA, MUDr. Ivo Sotorník, DrSc., Praha, Prof. MUDr. Ivana Žofková, DrSc., Praha


>> Pokyny pro autory viz PDF příloha

>> Pokyny pro autory anglická verze

RR zadává vypracování dvou nezávislých posudků expertům v odborné oblasti, které se rukopis týká. Recenzenti nejsou zaměstnanci téhož pracoviště jako autor či spoluautoři, ani nejsou jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného článku. Recenzní řízení je dvojitě zaslepené.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně