O nás

O historii Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS)

První osteologický seminář se konal 2.2.1970 ve Výzkumném
ústavu chorob revmatických v Praze. Seminářů a později workshopů
s postupně narůstající účastí i zahraničních autorů bylo uspořádáno okolo
115. Iniciátorem a duší těchto akcí byl doc. MUDr. Stanislav Havelka, CSc, který
spolu se skupinou dalších odborníků posléze usiloval o vznik samostatné osteologické
společnosti.

Na základě pracovní skupiny pro osteoartrózu vznikla
v říjnu 1986 osteoartrotická sekce Čs. revmatologické společnosti. Díky
členství v European Society of  Osteoarthrology byla také členem EULAR. Tuto
sekci v roce 1991 přijala European Foundation for Osteoporosis (EFFO) jako
jedinou sekci mezi samostatnými odbornými společnostmi, pod názvem Section of
Metabolic Skeletal Disease, Czechoslovac Society for Rheumatology.
V důsledku politických změn v našem státě posléze z této složky vznikly
dvě dceřinné –  česká a slovenská.

Česká sekce posílá 27. března 1995 předsednictvu České
lékařské společnosti JEP návrh na ustanovení samostatné Společnosti pro
metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP. Návrh je přijat 2. května 1995.
Nová společnost byla koncipována jako vysloveně interdisciplinární. Plénum ČLS
JEP posléze přijímá SMOS jako nového člena 20. listopadu 1996. Odborné akce mezitím
SMOS zahájila konferencí s mezinárodní účastí v Praze již v březnu
1996. Od téhož roku také vycházel 
čtvrtletník Osteologický bulletin.

SMOS ČLS JEP od počátku intenzivně spolupracovala se světem
– od založení mezinárodní organizace IOF (International Osteoporosis
Foundation) je jejím řádným členem a má své zástupce ve výborech IOF (Board of National
Societies, Board of Scientific Advisors).

Hned v následném roce po svém založení SMOS
spolupořádala sympozium o osteoporóze v Piešťanech a následně
v Praze, kde také zajišťovala podzimní denzitometrický kurz. Podílela se i
na organizaci populárních PIPERS (Prague International Pediatric Rheumatology
Sympozium). Již za třičtvrtě roku po svém založení měla SMOS 144 členů a další
přibývali. Po upevnění nikdy zcela nezpřetrhaných kontaktů se slovenskými
kolegy sdruženými v SOMOK (Společnosti pre osteoporózu a  metabolické ochorenia kostí) bylo domluveno
pořádání osteologických kongresů s mezinárodní účastí střídavě
v Čechách a na Slovensku. V roce 2019 se tak koná již 22. společný
kongres. Začala také tradice opakovaných setkání v Plzni – Celostátní konference
Sekundární osteoporóza, kterou nyní připravujeme jednou za dva roky, vždy když
je společný kongres situován na Slovensko.

Prvním předsedou SMOS JEP byl prof. MUDr. Stanislav Havelka,
CSc (v letech 1995-1997), 
v listopadu 1997 byl zvolen předsedou tehdejší doc. MUDr. Vladimír
Palička, CSc, místopředsedou se stal prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc  a vědeckým sekretářem MUDr. Milan Bayer, CSc.
Volby pak probíhaly každé čtyři roky v souladu s pravidly ČLS JEP. Řada
členů výboru společnosti ve své práci ani po letech nepolevuje a aktivně zde
působí dosud.

SMOS je odbornou veřejností od počátku chápána jako
integrující společnost pro oblast metabolických onemocnění skeletu a především
osteoporózy, která se pro společnost stala ze zdravotního, sociálního i
ekonomického hlediska  závažným
problémem. SMOS se podílí na  tvorbě
standardů péče v této oblasti a vyjadřuje se v rámci algoritmů léčby
k současným možnostem diagnostiky a terapie osteoporózy a metabolických
onemocnění skeletu v našem státě. Zástupci SMOS se účastní řady jednání
s Ministerstvem zdravotnictví ČR, plátci zdravotní péče, ČLK  a ostatními odbornými společnostmi. Díky
úsilí výboru SMOS je od roku 2011 možné v České republice získat
postgraduální specializaci v oboru Klinická osteologie.