Minulé akce

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
(30. 6. 1930 – 27. 11. 2018)

Jaroslav Blahoš se narodil v Horažďovicích. Vystudoval gymnázium ve Strakonicích s vyznamenáním, ale na pražskou lékařskou fakultu jej odmítli přijmout pro špatný kádrový profil. Podařilo se to Plzni, kde lékařskou fakultu – samozřejmě úspěšně – vystudoval a promoval v roce 1955 s vyznamenáním.

V letech 1955–1956 působil jako lékař ve Františkových Lázních a rád na tyto začátky vzpomínal. V letech 1958–1968 pracoval ve Výzkumném endokrinologickém ústavu v Praze, v letech 1968 a 1969 pak na endokrinologické klinice nemocnice Beaujon v Paříži, kde rozvíjel svůj zájem o osteologickou problematiku, metabolismus vápníku a kyseliny močové. Dva roky (1961–1963) působil též v Hararu v Etiopii, v letech 1977 až 1988 byl na kratších studijních pobytech na dalších místech (Tokio, Leeds, Padova). V letech 1969-1993 působil na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, a to postupně jako asistent, docent, profesor a od roku 1989 už jako přednosta kliniky. V letech 1993 až 1997 byl přednostou interní kliniky Vojenské lékařské akademie JEP v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích. Zde také založil Osteocentrum, které od roku 1997 vedl.

Profesor Blahoš byl po celou svoji profesní kariéru velmi aktivní vědecky i publikačně. Vydal deset monografií a takřka čtyři stovky odborných prací v domácích i zahraničních časopisech. Rád cestoval – ať již na odborná setkání, tak i na kolegiální stáže a pobyty. Miloval zejména Francii, ale absolvoval celou řadu pobytů po celém světě včetně rozvojových zemí. Byl zahraničním korespondujícím členem francouzské Národní lékařské akademie (Académie Nationale de Médecine), po J. E. Purkyňovi druhým Čechem zvoleným do takové funkce. Založil též Asociaci českých a slovenských frankofonních lékařů při ČSL JEP. Byl čestným občanem Horažďovic, Miami a Manily.

Jako zvaný řečník přednášel na nesčetné řadě významných mezinárodních kongresů. Po zásluze se stal řádným i čestným členem mnoha tuzemských i zahraničních odborných společností, vědeckých institucí a redakčních rad renomovaných časopisů. Byl obecně uznávanou autoritou československé, české i světové medicíny. Po čtvrt století (1990 – 2015) působil jako předseda a později čestný předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zejména v tomto období, pod jeho vedením, získala Purkyňova společnost svůj současný vysoký kredit.

V říjnu 1998 byl v Ottawě zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (World Medical Association), organizace sdružující přes osm miliónů lékařů z celého světa, na funkční období 1999–2001. Není vlastně v lékařském světě vyšší odborné pozice. Bylo by velmi obtížné vyjmenovat všechny pocty a ceny významných institucí, kterých se profesoru Blahošovi zaslouženě dostalo. Nejvíce si vážil jmenování rytířem Řádu čestné legie od francouzského prezidenta J. Chiraca, vyznamenání Za zásluhy o český stát I. třídy, Ceny J. E. Purkyně ČLS JEP a jmenování Rytířem lékařského stavu od České lékařské komory. Byla mu udělena Zlatá medaile Univerzity Karlovy, Univerzity Komenského v Bratislavě, Medaile Nadání J. M. a Z. Hlávkových a mnohé další. V roce 2007 byl pasován na Rytíře českého lékařského stavu. Byl také ustanoven prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné legie v ČR. Prezident Sarkozy ho v roce 2008 povýšil na důstojníka Řádu čestné legie.

Profesor Blahoš dlouhodobě spolupracoval s profesorem Havelkou, podporoval jeho snahy o vznik odborné osteologické společnosti a v roce 1995 stál spolu s ním u zrodu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu. Po celou dobu existence SMOS aktivně pracoval v jejím výboru a v redakční radě Osteologického Bulletinu. Na důkaz úcty výbor SMOS profesoru Blahošovi již před dlouhou dobou udělil čestné členství a v posledních letech čestné předsednictví společnosti.

Jaroslav Blahoš nebyl jen internista, endokrinolog a osteolog, jehož význam sahá daleko za hranice našeho státu. Byl to člověk kultivovaný a moudrý, hovořící plynně několika jazyky, se širokým záběrem znalostí i mimo medicínu, zdatný diskutér, ale také nesmírně příjemný a galantní společník, znalec vína a výtečný společník.

V jeho osobě ztrácíme nejen vědce a učitele, ale někteří z nás, kterým se té pocty dostalo, také přicházíme o přítele, na něhož budeme stále vzpomínat.

Výbor Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP


Program FLS

Vážení členové SMOS,

v příloze je dopis, kterým nás Národní screeningové centrum informuje o preventivních programech v českém zdravotnictví.

Po výrazném úsilí se nám mezi tyto programy podařilo zařadit i program sekundární prevence osteoporotických fraktur (v dopise je zmíněn v bodu (e). Je logickým vyústěním celosvětového programu FLS (Fracture Liaison Service) a může představovat výrazný posun v péči o pacienty s metabolickým onemocněním skeletu, především o ty, u kterých se již choroba projevila zlomeninou. Podrobnosti o programu  se budete pravidelně dozvídat na webové stránce SMOS, vyslechnout si je můžete na konferenci PREVON (pozvánka s programem je přiložena).

Bude velmi žádoucí a potřebné, aby se pokud možno co nejvíce pracovišť do programu aktivně zapojilo a prokázalo tak potřebnost oboru a jeho zájem o rozvoj osteologické péče.

Jménem výboru SMOS a programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin.

prof. MUDr. Vladimír  Palička CSc.

Přílohy: Dopis pro SMOS, PREVON konference


Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině
Pilotní projekt
(Setkání zástupců center, Praha 19.6.2018)
Prezentaci z akce najdete zde


Zprávu volební komise pro volby do výboru a revizní komise SMOS na období 2018-2022 najdete zde


6th World Congress on Controversies Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases (BMJD) in Bangkok

Datum: 8-10.11.2018
Místo: Bangkok
Bližší informace zde

Austrian Bone Conference – ABC 2018

Datum: 23-24.11.2018
Místo: Vídeň
Bližší informace zde

41. Endokrinologické dny  SES + ČES

Datum: 11-13.10.2018
Místo: Bratislava
Bližší informace zde

21. kongres SOMOK-SMOS

Datum: 13-15.9.2018
Místo: Košice
Bližší informace zde

Česko-slovenský revmatologický kongres

Datum: 20-22.9.2018
Místo: Praha
Bližší informace zde

ASBMR

Datum: 28.9.-1.10.2018
Místo: Montreal, Kanada
Bližší informace zde

ECTS kurz Kostní markery

Datum: 11.5.2018
Místo: Brno
Bližší informace  zde

Pozvánka v PDF zde

Možnost cestovního grantu pokrývající poplatek kurzu, bližší informace poskytne vědecký sekretář SMOS MUDr. Jan Rosa

WCO IOF-ESCEO

Datum: 19-22.4.2018
Místo: KrakowWCO-IOF-Krakow2018-banner

Pro účastníky z České republiky zajistili organizátoři snížený registrační poplatek 200€, viz dopis předsedy lokálního organizačního výboru zde.

Podpora mladých lékařů –žádost o stipendium na účast na kongrese WCO-ESCEO

ESCEO-Eli Lilly Scholarships 2018 online application form

http://www.wco-iof-esceo.org/form_2018_eli_lilly_scholarships?welcome

ECTS kongres  2018  Valencia

Datum: 26-29.5.2018
Bližší informace  www.ects2018.org

Konference Sekundární osteoporóza

Datum konání: 6.-7.4.2018
Místo konání: Parkhotel Plzeň

Navrhovaná témata konference zde v PDF

Registrační poplatky:

    XIII.Celostátní konference Sekundární osteoporóza, Plzeň 6.4. – 7.4.2018
návrh RP s DPH
Typ účastníka/platba do 15.1.2018 do 4.3.2018 5.4. a na místě
Lékař – aktivní účast 1300 2100 2600
Lékař – člen SMOS 1800 2100 2600
Lékař 2000 2300 2600
NELZP – aktivní účast 900 1700 2100
NELZP 1400 1700 2100

Předatestační kurz – Klinická osteologie společně s kurzem klinické osteologie se zaměřením na dětské lékařství

Datum konání: 30.10.2017 – 3.11.2017
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 7250 Kč

Program kurzu v PDF

40. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí

19. 10. – 21. 10. 2017, Praha, hotel Pyramida. Více informací zde

20. Kongres českých a slovenských osteologůslic-zlin

V dnech 21. – 23. 9. 2017 ve Zlíně (pozor změna); bližší informace na stránkách kongresu https://osteo2017.bpp.cz/cs/

ASBMR (8-11.9.2017 Denver,Coloradu,USA)

Blíže zde

ECTS Salzburg 2017

V dnech 13. – 16. 5. 2017, více informací zde

Klinický den Klinické sekce ČSNM věnovaný PHTH, Praha, 22.4.2017: program.

WCO-IOF-ESCEO Florence 2017

V dnech 23. – 26. 3. 2017, více informací zde

Vitamin D a jeho význam pro zdraví populace v ČR 14. října 2016 | 9–17 hodin Zlín | Hotel Baltaci Atrium *****

Program akce zde

19. Kongres českých a slovenských osteologů

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SPOLOČNOSŤ PRE OSTEOPORÓZU A METABOLICKÉ OCHORENIA KOSTÍ (SOMOK)
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ SPOLEČNOST PRO METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ SKELETU (SMOS)
INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Vás srdečně zvou
na 19. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV

8. – 10. září 2016
Hotel Holiday Inn, Športová 2, 010 01 Žilina

Podrobnější informace a program najdete zde

ECTS Rome 14.-17.May 2016
43rd Annual European Calcified Tissue Society Congress

Clipboard02

Welcome to Rome for ECTS 2016

We are delighted to provide you with details of the 43rd Annual European Calcified Tissue Society Congress which will take place in Rome, Italy.

The venue for ECTS 2016 will be the unique and spectacular Palazzo Dei Congressi.

The 2016 Congress will offer a high quality and diverse scientific programme, providing delegates with the opportunity to collaborate with leading international researchers and clinicians.

Please keep a close eye on the Congress website for programme developments and updates.

Key Dates:

Abstract submission deadline:
15 January 2016

Early bird deadline:
4 April 2016

Congress dates:
14 -17 May 2016

We look forward to welcoming you to the historic city of Rome in 2016!

Program kongresu (bude zveřejněn zde)

 

Registration open for WCO IOF-ESCEO Malaga 2016

banner_osteo2015
Planning to attend the largest bone, muscle and joint Congress of 2016 from April 14-17?

IOF and ESCEO are developing an exciting, high quality programme for WCO IOF-ESCEO 2016 in Malaga featuring leading experts from around the world. In addition to 10 plenary lectures, numerous special symposia and workshops, and oral presentations, the Congress will feature a selection of 16 Meet-the-Expert Sessions of relevance to your everyday clinical practice.

PRELIMINARY PROGRAMME

Register early to benefit from low early-bird rates and to guarantee your spot at the Meet-the-Expert Sessions of your choice

REGISTER

Meet-the-expert sessions

Friday April 15

 • Rare bone diseases • Maria-Luisa Brandi
 • Effective control of inflammatory arthritis • Tore Kvien
 • Hand OA : imaging and management • Emmanuel Maheu
 • General management of OA patients • Burkhard Leeb
 • Cancer bone disease • Socrates Papapoulos
 • Management of GIOP • Karel Pavelka

Saturday April 16

 • Chondroprotection: fact or fantasy? • Marc Hochberg
 • Post-fracture care • Andreas Kurth
 • Bone strength assessment for the non-initiated • Philippe Zysset
 • Secondary osteoporosis • Jaime Branco
 • Drug effects on implant fixation • Per Aspenberg
 • Can we have targets in osteoporosis treatment? • Serge Ferrari

Sunday April 17

 • Structure modifying treatments of OA • Jean-Pierre Pelletier
 • Intra-articular therapies • François Rannou
 • Whom to treat in Latin America • Patricia Clark
 • Available recommendations for improving muscle function • Olivier Bruyere

Abstracts
Put your research in the spotlight: plan to submit your abstract by January 15, 2016.

Non-sponsored workshops
Interested in holding a one-hour non-sponsored Workshop? Submit your application by August 31st – APPLY NOW!

Important dates

> ABSTRACT SUBMISSION OPENS October 1, 2015

> EARLY-BIRD REGISTRATION December 4, 2015

> ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE January 15, 2016

> PRE-REGISTRATION DEADLINE March 4, 2016
www.wco-iof-esceo.org

Clipboard01

Metabolické osteopatie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Společný pracovní den Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a České nefrologické společnosti
Místo konání:  Výukové centrum Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice
Datum : 10. června 2015
Přesná adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Pozvánka a program akce Metabolické osteopatie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

„Racionální farmakoterapie kostních onemocnění“ (XIX. pracovní den klinické farmacie)

Společný pracovní den Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se Společností pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.

Datum : 5. června 2015, 9.30 – 16.00 hod

Přesná adresa: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Odborný program_RACIONÁLNÍ FARMAKOTERAPIE KOSTNÍCH ONEMOCNĚNÍ

6. Středoevropský kongres osteoporózy a osteoartritidy

image11424417431

Internetové stránky kongresu zde: Web kongresu
Program dostupný zde: Program kongresu
Leták s hlavními body kongresu:

I_komunikat_tekst_ENG_09_2014-08-2ak (1)

Kongres českých a slovenských osteologů

Termín: Brno, 10. – 12. září 2015
Webové stránky kongresu naleznete zde
Odborné bloky programu:

 • Metabolická onemocnění kostí v nefrologii
 • Metabolická onemocnění kostí v pediatrii
 • Metabolická onemocnění kostí u onkologických pacientů, především u myelomu
 • Antiresorpční léčba (benefity/rizika)
 • Výživa a vitamin D – role v osteologii
 • Novinky v terapii metabolických onemocnění kostí
 • Zobrazovací metody v osteologii (densitometrie, scintigrafie, RTG a další
 • Fracture Liason Services
 • Doporučené postupy
 • Laboratorní markery a jejich role v osteologii
 • ONJ
 • Neurologická onemocnění – důsledky pro skelet
 • Varia

banner_osteo2015

Katalog akcí České lékařské společnosti J.E.Purkyně

PROBĚHLÉ AKCE

12. konference o menopauze pod názvem Aktuální otázky klimakterické medicíny

Termín: 19. – 20. 9. 2014
Místo konání: hotel DAP v Praze Dejvicích
Organizátor: Sekce pro otázky menopauzy ČGPS a Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP (ČMAS)
Kompletní informace: www.amca.cz/menopauza
Proč bude tato konference mimořádně důležitá? Bude hodnotit výsledky 14. světového kongresu o menopauze v Mexiku http://www.imsociety.org/world_congress.php, podrobí mezioborové diskuzi některé kontroverzní otázky hormonální léčby, zejména v interní medicíně a onkologii, a hlavně ukáže budoucnost české klimakterické medicíny. Na programu bude i členská schůze ČMAS a volba nového výboru společnosti na období roku 2015 – 2019.

XVII. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

Termín: 25 – 27. 9. 2014
Místo konání: Horní Smokovec, Hotel Bellvue
Program: ve formátu PDF

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně