Kriteria DXA

Indikace k DXA vyšetření

Uvádíme doporučení, která jsou zaměřena na co nejefektivnější a nejúčelnější využití tohoto vyšetření v kontextu osteologické a endokrinologické praxe, tak aby tato doporučení byla v souladu s doporučeními ISCD – International Society for Clinical Densitometry.

Vyšetření BMD by se mělo provádět v následujících případech:

 1. pro stanovení rizika fraktury u žen v menopauze nebo po menopauze, u kterých jsou zjištěny faktory zvyšující riziko zlomenin a které chtějí podstoupit příslušnou doporučovanou léčbu;
 2. u osob obojího pohlaví, u nichž lze na základě radiologického vyšetření usuzovat na přítomnost osteoporózy;nebo je zachycen stav po zlomenině při neadekvátním či minimálním traumatu
 3. u osob s počínající nebo probíhající dlouhodobou léčbou kortikoidy, (u vysokých dávek je indikováno vyšetření včetně markerů kostního obratu vždy před nasazením léčby) nebo jinými léky,které snižují množství kostní hmoty;
 4. u všech dospělých osob s klinickými příznaky hyperparatyreózy nebo dalšími chorobami či nutričními stavy spojenými se ztrátou kostní hmoty, u kterých by zjištění této ztráty bylo důvodem k úpravě léčby;
 5. ke stanovení stability skeletu a monitorování odpovědi na terapii u žen léčených pro osteoporózu (výchozí vyšetření je třeba provést před zahájením léčby);
 6. obecně u všech žen od 40 let výše,a mužů od 55 let a výše kteří prodělali nízkotraumatickou zlomeninu;
 7. u všech osob starších než 65 let, kde je přítomen některý z rizikových faktorů, tzn.:
  1. předchozí zlomenina v anamnéze, či rentgenologicky prokázaná nízkou traumatická zlomenina obratle
  2. osteopenie nebo osteoporóza na RTG
  3. snížení výšky o více než 3 cm od věku 25 let
  4. pozitivní rodinná anamnéza na OP
  5. nízká BMI pod 19kg/m2, resp. váha pod 57 kg
  6. léčba kortikoidy v dávce více než ekvivalent 2,5 mg prednisonu denně
  7. malabsorpční syndromy a renální osteopatie
  8. revmatoidní artritida
  9. endokrinní a metabolická onemocnění: hyperparatyreóza, hypotyreóza, hypogonadismus, anorexia nervosa, sekundární amenorhea trvající déle než rok

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně