Kontakty

Složení výboru SMOS ČLS JEP

·         PŘEDSEDA
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Osteocentrum FN
Sokolská 581
500 05, Hradec Králové
tel.: +420 495 832 129, fax: +420 495 832 003
e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz

 

·         MÍSTOPŘEDSEDA
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc
Klinika dětí a dorostu 3.LF a FN
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel.
+420 267 162 561
mail milan.bayer@fnkv.cz

 

·         VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Jan Rosa
Affidea Praha s.r.o.
Šustova 1930148 00 Praha 11
tel.:+420 267 090 872
email: rosaj@affidea-praha.cz

 

·         POKLADNÍK
MUDr. Petr Kasalický, CSc.
Affidea Praha s.r.o.
Šustova 1930
148 00, Praha 11
tel.: +420 267 090 828
e-mail: kasalickyp@affidea-praha.cz

 

·         ČLENOVÉ VÝBORU
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. Interní klinika LF PU
Pavlova 6
772 00 Olomouc
tel.: +420 585 853 374
email: horakp@fnol.cz

 

prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
přednosta odb. klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s.
Plzeňská 569
339 38 Klatovy
tel.: +420 376 335 875
email: richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz

 

prim. MUDr. František Šenk
Osteologické centrum kraje Vysočina

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod
Osteocentrum Kraje Vysočina
tel.: +420 569 472 551
email: fsenk@seznam.cz

 

Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
Osteocentrum Oddělení Klinická osteologie II. interní klinika
E. Beneše 13 1
305 99, Plzeň
tel.: +420 377 402 912, +420 377 402 540

e-mail: vyskocil@fnplzen.cz

 

Doc.MUDr Vít Zikán,PhD

Osteocentrum

III.interní klinika  1.LF a VFN

U nemocnice 1

128 08 Praha 2

Tel.+420 224969285

email: vit.zikan@vfn.cz

               

·         ČESTNÝ ČLEN VÝBORU

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

III. interní klinika 1.LF a VFN
U nemocnice 1
128 00, Praha 2
tel.: +420 224 962 954
e-mail: pbroul@lf1.cuni.cz

 

·         PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE
Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
Nemocnice Klatovy, dětské odděleníPlzeňská 569
339 38 Klatovy
tel: +420 376 335 419
e-mail: stepan.kutilek@klatovy.nemocnicepk.cz

 

·         ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE

MUDr. Jiří Jenšovský,CSc

Interní klininka I.LF a UVN Praha

Osteocentrum

U voj.nemocnice 1200

16902 Praha 6

Tel.973202878

Emai: jiri.jensovsky@uvn.cz

 


MUDr. Vít Kuba
Poliklinika Edisonova 1185
430 01 Chomutov
tel.: +420 474 447 819
email: vit.kubacv@gmail.com