Členové výboru

Složení výboru SMOS ČLS JEP

  • PŘEDSEDA
   • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
    Osteocentrum FN
    Sokolská 581
    500 05, Hradec Králové
    tel.: +420 495 832 129, fax: +420 495 832 003
    e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz
  • MÍSTOPŘEDSEDA
   • prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
    Klinika dětí a dorostu 3.LF a FN
    Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
    Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
    tel. 267 163 726
    e-mail: milan.bayer@fnkv.cz
  • VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
   • MUDr. Jan Rosa
    Affidea Praha s.r.o.
    Šustova 1930148 00 Praha 11
    tel.:+420 267 090 872
    email: rosaj@affidea-praha.cz
  • POKLADNÍK
   • MUDr. Petr Kasalický, CSc.
    Affidea Praha s.r.o.
    Šustova 1930
    148 00, Praha 11
    tel.: +420 267 090 828, fax: +420 267 090 886
    e-mail: kasalickyp@affidea-praha.cz
  • ČLENOVÉ VÝBORU
   • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
    3. Interní klinika LF PU
    Pavlova 6
    772 00 Olomouc
    tel.: +420 585 853 374
    e-mail: horakp@fnol.cz
   • prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
    Odbor klinických laboratoří a  kostního  metabolizmu
    Klatovská nemocnice a.s.
    Plzeňská 929
    339 38 Klatovy
    tel.: +420 376 335 875
    e-mail: richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz
   • prim. MUDr. František Šenk
    Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
    Husova 2624
    580 01 Havlíčkův Brod
    Osteocentrum Kraje Vysočina
    tel.: +420 569 472 551
    e-mail: fsenk@seznam.cz
   • doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
    Osteocentrum Oddělení Klinická osteologie II. interní klinika
    E. Beneše 13 1
    305 99, Plzeň
    tel.: +420 377 402 912, +420 377 402 540
    e-mail: vyskocil@fnplzen.cz
   • doc. MUDr. Vít Zikán, PhD.
    III. interní klinika VFN
    U Nemocnice 1
    128 00, Praha 2
    tel.: +420 224 969 285
    e-mail: vit.zikan@vfn.cz
  • ČESTNÝ ČLEN VÝBORU
   • prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
    III. interní klinika VFN
    U nemocnice 1
    128 00, Praha 2
    tel.: +420 224 962 954
    e-mail: pbrou@lf1.cuni.cz
  • PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE
  • ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE
   • MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
    Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
    Osteocentrum
    U voj. nemocnice 1200
    16902 Praha 6
    tel.: 973202878
    email: jiri.jensovsky@uvn.cz
   • MUDr. Vít Kuba
    Poliklinika Edisonova 1185
    430 01 Chomutov
    tel.: +420 474 447 819
    e-mail: vit.kuba@volny.cz

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně