Aktuální akce

Novinky:

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině
Pilotní projekt
(Setkání zástupců center, Praha 19.6.2018)
Prezentaci z akce najdete zde


Zprávu volební komise pro volby do výboru a revizní komise SMOS na období 2018-2022 najdete zde

Domácí akce:

22.Kongres SMOS + SOMOK

Datum: 12-14.9.2019
Místo: Brno

Zahraniční akce:

41.Endokrinologické dny  SES + ČES

Datum: 11-13.10.2018
Místo: Bratislava
Bližší informace zde

6th World Congress on Controversies Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases (BMJD) in Bangkok

Datum: 8-10.11.2018
Místo: Bangkok
Bližší informace zde

Austrian Bone Conference – ABC 2018

Datum: 23-24.11.2018
Místo: Vídeň
Bližší informace zde

IOF-ESCO –WCO

Datum: 4.4-7.4.2019
Místo: Paříž
Bližší informace zde

ECTS

Datum: 11-14.5.2019
Místo: Budapest
Bližší informace zde

EULAR

Datum: 12-15.6.2019
Místo: Madrid
Bližší informace zde

ASBMR

Datum: 20-23.9.2019
Místo: Orlando USA
Bližší informace zde

7th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis

Datum: 27-28.9.2019
Místo: Krakow
Bližší informace zde

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně