Aktuální akce

Novinky:

Vážení členové SMOS,

v příloze je dopis, kterým nás Národní screeningové centrum informuje o preventivních programech v českém zdravotnictví.

Po výrazném úsilí se nám mezi tyto programy podařilo zařadit i program sekundární prevence osteoporotických fraktur (v dopise je zmíněn v bodu (e). Je logickým vyústěním celosvětového programu FLS (Fracture Liaison Service) a může představovat výrazný posun v péči o pacienty s metabolickým onemocněním skeletu, především o ty, u kterých se již choroba projevila zlomeninou. Podrobnosti o programu  se budete pravidelně dozvídat na webové stránce SMOS, vyslechnout si je můžete na konferenci PREVON (pozvánka s programem je přiložena).

Bude velmi žádoucí a potřebné, aby se pokud možno co nejvíce pracovišť do programu aktivně zapojilo a prokázalo tak potřebnost oboru a jeho zájem o rozvoj osteologické péče.

Jménem výboru SMOS a programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin.

prof. MUDr. Vladimír  Palička CSc.

Přílohy: Dopis pro SMOS, PREVON konference


Zprávu volební komise pro volby do výboru a revizní komise SMOS na období 2018-2022 najdete zde

Domácí akce:

22.Kongres SMOS + SOMOK

Datum: 12-14.9.2019
Místo: Brno

Zahraniční akce:

6th World Congress on Controversies Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases (BMJD) in Bangkok

Datum: 8-10.11.2018
Místo: Bangkok
Bližší informace zde

Austrian Bone Conference – ABC 2018

Datum: 23-24.11.2018
Místo: Vídeň
Bližší informace zde

IOF-ESCO –WCO

Datum: 4.4-7.4.2019
Místo: Paříž
Bližší informace zde

Info o grantu Lilly pro účast na  WCO-IOF -2019 zde
Po dotazu upřesněna podmínka č.1 pro žádost – limit pro žadatele – do 10 let od promoce či obhájení PhD

ECTS

Datum: 11-14.5.2019
Místo: Budapest
Bližší informace zde

EULAR

Datum: 12-15.6.2019
Místo: Madrid
Bližší informace zde

ASBMR

Datum: 20-23.9.2019
Místo: Orlando USA
Bližší informace zde

7th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis

Datum: 27-28.9.2019
Místo: Krakow
Bližší informace zde

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně