Aktuální akce

Novinky:

Zprávu volební komise pro volby do výboru a revizní komise SMOS na období 2018-2022 najdete zde

Domácí akce:

ECTS kurz Kostní markery

Datum: 11.5.2018
Místo: Brno
Bližší informace  zde

Pozvánka v PDF zde

Možnost cestovního grantu pokrývající poplatek kurzu, bližší informace poskytne vědecký sekretář SMOS MUDr. Jan Rosa

Zahraniční akce:

WCO IOF-ESCEO

Datum: 19-22.4.2018
Místo: KrakowWCO-IOF-Krakow2018-banner

Pro účastníky z České republiky zajistili organizátoři snížený registrační poplatek 200€, viz dopis předsedy lokálního organizačního výboru zde.

Podpora mladých lékařů –žádost o stipendium na účast na kongrese WCO-ESCEO

ESCEO-Eli Lilly Scholarships 2018 online application form

http://www.wco-iof-esceo.org/form_2018_eli_lilly_scholarships?welcome

ECTS kongres  2018  Valencia

Datum: 26-29.5.2018
Bližší informace  www.ects2018.org

21. kongres SOMOK-SMOS

Datum: 13-15.9.2018
Místo: Košice
Bližší informace zde

Česko-slovenský revmatologický kongres

Datum: 20-22.9.2018
Místo: Praha
Bližší informace zde

ASBMR

Datum: 28.9.-1.10.2018
Místo: Montreal, Kanada
Bližší informace zde

41.Endokrinologické dny  SES + ČES

Datum: 11-13.10.2018
Místo: Bratislava
Bližší informace zde

6th World Congress on Controversies Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases (BMJD) in Bangkok

Datum: 8-10.11.2018
Místo: Bangkok
Bližší informace zde

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně