Aktuální akce

POZVÁNKA

na setkání zástupců osteologických center a zájemců o pilotní projekt Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině.

Termín konání: 19. 6. 2018 ve 14:00 h
Místo konání: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2, Lékařský dům, velký sál (v suterénu).

Další informace:

Podrobnosti zde
Pozvánka k vytištění zde
Dotazník proveditelnosti zde


Novinky:

Zprávu volební komise pro volby do výboru a revizní komise SMOS na období 2018-2022 najdete zde

Domácí akce:

Zahraniční akce:

21. kongres SOMOK-SMOS

Datum: 13-15.9.2018
Místo: Košice
Bližší informace zde

Česko-slovenský revmatologický kongres

Datum: 20-22.9.2018
Místo: Praha
Bližší informace zde

ASBMR

Datum: 28.9.-1.10.2018
Místo: Montreal, Kanada
Bližší informace zde

41.Endokrinologické dny  SES + ČES

Datum: 11-13.10.2018
Místo: Bratislava
Bližší informace zde

6th World Congress on Controversies Debates & Consensus in Bone, Muscle & Joint Diseases (BMJD) in Bangkok

Datum: 8-10.11.2018
Místo: Bangkok
Bližší informace zde

Austrian Bone Conference – ABC 2018

Datum: 23-24.11.2018
Místo: Vídeň
Bližší informace zde

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně